BC Atlantis Ieper is een bowlingclub waar iedereen welkom is. Zowel de geoefende als de minder-geoefende speler krijgt er de kans om het beste van zichzelf te geven. Onze contactgegevens, informatie over ons bowlingcenter en het bestuur kan je verder helpen om de weg naar onze club te vinden. Door het lezen van ons clubboekje en de statuten van onze club vorm je je een idee over de werking van onze club.
Dankzij onze sponsors kunnen we de kosten voor het beoefenen van onze hobby beperken.